top of page

קשב וריכוז בגישה הוליסטית:

בעידן בו אנו חיים, הגישה היא דפוסים של קשב וריכוז.

פזרנות, שכחנות, סף תסכול נמוך, בעיות בקריאה ובכתיבה, חוסר שקט, איחור כרוני, לחץ יומיומי, התחלת פרויקטים מבלי לסיים? קושי בריכוז..... האם הדפוסים הבאים מוכרים לך?

יש לי חדשות טובות בעבורך, יש דרך להתמודד עם הדפוסים הללו, בתהליך של טיפול פרטני, תוך ליווי ההורים ומערכת החינוך\ מהות הגישה ההוליסטית.

הטיפול אותו אני מציעה נעשה ב "שיטת רביב" המסייעת לשפר לקויות למידה, לפתח כישורי למידה תוך התמודדות עם דפוסי קשב וריכוז.

השיטה מבוססת על אימון המח על-ידי תנועה ויצירת גירויים המפתחים מבנים נוירולוגים של חשיבה, הבנה, זיכרון למידה וקריאה.

התהליך נעשה בליווי ההורים, המשפחה והצוות הבית ספרי.

ייעוץ והנחייה אישית

 

דפוסי קשב וריכוז ואסטרטגיות למידה

ליווי בתהליכי התפתחות אישית

Woman Walking in the Field
bottom of page