top of page

 

ספרים ככלי ליצירת תקשורת עם ילדים

הרצאה שבה נכיר דרך היתקשרות נהדרת עם ילדינו - הספרים, הסיפורים.

כיצד באמצעות ספרים וסיפורים נפתח עולם עשיר שבו נכיר את ילדינו לעומק.

בהרצאה נכיר את חשיבות הספר בחיי הילדים. נלמד איך הספרים חושפים את העולם הפנימי של הילד- פחדיו, רצונותיו, תשוקותיו, סודות ועוד.

איך נעביר מסרים לילדנו על-ידי בחירת ספרים מותאמים.

במהלך ההרצאה אציג דוגמאות של ספרים וקישורם לעולם הרגשות.

 מספר מפגשים:   1

 משך מפגש:   1.5

bottom of page