top of page

 

ערוצי תקשורת

 

ארבעה ערוצי תקשורת ייחודים שפותחו במטרה להעצים את האדם, לפתח ביטחון עצמי ולאפשר תקשורת טובה, מפרה בין האדם לבין עצמו לבין סביבתו

ארבעה שיעורים ייחודים שפותחו למען איכות חיים טובה יותר במעגלי החיים השונים.

התקשורת האישית, התקשורת הבינאישית, התקשורת סביבתית והתקשורת הגלובלית. בכל מפגש נכיר את ערוצי התקשורת ואת הכלים הייחודים לכל ערוץ, במטרה שנוכל לקיים יחסים טובים עם עצמנו ועם הסובבים אותנו.

 

העולם שבו אנו חיים, מציב בפנינו אתגרים רבים, שכל אתגר ובכל תחום בחיים, יכול להיות מוגשם על הצד הטוב באמצעות כלים לתקשורת טובה.

 מספר מפגשים:   4

 משך מפגש:   1.15 ש'

bottom of page