top of page

 

מיומנויות חברתיות בעידן הדיגיטלי

הרצאה בנושא מאפייני העידן הדיגיטלי וכלים ליצירת מיומנויות חברתיות

העידן הדיגיטלי מציב בפנינו אפשרויות טובות להתפתחות בעולם הידע, יצירת סקרנות, היכרות עם העולם הגדול ועוד. אך מצדו השני של המטבע, עולם זה מצמצם את היכולות החברתיות של בני האנוש. נראה כאילו העולם התקשורתי בו אנו חיים, יוצר סביב כל אדם כלוב של זהב. כיצד התפתחות זו משפיעה על התפתחותנו כבני אנוש? ובאופן ספציפי יותר, כיצד העולם "החדש" משפיע על מיומנויות חברתיות של ילדינו? והאם זה משפיע על מדד האושר שלנו?

בהרצאה, ניחשף לעולם הדיגיטלי, ונכיר דרכים ליצירת מיומנויות חברתיות שיועילו לילדנו, וגם לנו,להתנהל באופן כזה, שיבטיח לנו קשרים חברתיים אמיתיים.

 מספר מפגשים:   1

 משך מפגש:   1.5 ש'

bottom of page