top of page

 

'המעבר לכיתה א

 

כניסה מוצלחת לבית הספר היסודי יכולה להיות הבסיס להבדל שבין הצלחה וכישלון אף בשנים מאוחרות יותר. לאור זאת, נכיר את  מכלול ההיבטים הכרוכים במעבר ונתוודע  לגורמים הידועים כמסייעים ליצירת מעבר מוצלח ובונה

המעבר לכיתה א' הוא מעבר דרמטי ומשמעותי, המסמל את פתיחתו של המסע הארוך של הילדים במערכות החינוך הממוסדת ובעולם הלימודים ההישגי. בשנים האחרונות גוברת המודעות, ובצדה עדויות אמפיריות לכך שתהליך ההסתגלות לבית הספר משפיע באופן משמעותי על תפקודו של התלמיד בבית הספר, על הישגיו הלימודיים ועל התפתחותו האישית.

המעבר של הילד\ה לכיתה א' רווי מפגשים, והמאפיין המרכזי הוא הצורך של הילד לנווט במפגש בין צומת דרכים.

בהרצאה נכיר את משמעות המעברים בחיי האדם, ובפרט של ילדינו מהגן לבית הספר. נקבל כלים ליצירת מעבר המאפשר צמיחה והתמודדות.

 מספר מפגשים:   1

 משך מפגש:   1.5 ש'

bottom of page