top of page

ציפורי נפש

כדי להתקדם, צריך לשחרר ציפורי נפש כלואות. מקומן של הציפורים הוא במקום שמאפשר להם פריחה.

ערכה זו מאפשר להתמקד בסוגיות רגישות ומחזקות כגון: אהבה, ביטחון עצמי, פרידה, כאב ושמחה ועוד...

בעבודה אישית, שולפים בכל התמודדות קלף עם מסר ועובדים על התכנים המוצעים בקלף.

בעבודה קבוצתית, ניתן לחלק קלפים, ולדון בשיתופיות על המסר שחבר\ת הקבוצה קרא\ה.

מטרת המשחק:

לעלות למודעות תכנים כלל אנושיים, שהעיסוק בהם מאפשר צמיחה, מאפשר פרידה ממטענים, או זריעת בקשות ויעדים רוחניים.

מספר משתתפים: 1-20

מספר קלפים בחפיסה: 37 קלפים.

למי מתאימים הינשופים:

הורים, פסיכולוגים, יועצים, מורות, גננות, מאמנים וכל מי שחפץ ליצור קשר איכותי עם מעגלי חייו.

 

 מחיר:  130 ₪

 משלוח:  20 ₪

קלפי שירה טיפוליים

לשחרר ציפורי נפש

 

מסרים לעבודה אישית או קבוצתית

קלפי ישרה.jpg
bottom of page