הסדנאות שלנו לארגונים

סדנא להיכרות עם ארבעה ערוצי תקשורת:שמיעה, ראייה

דיבור פנימי ודיבור חיצוני 

הכרת המושג הון חברתי, ויצירת תנאים לקיומו בסביבת העבודה.

ייעוץ עסקי וניהול פרויקט: ביסנס שירותים עסקיים

וויקסר בנייה ועיצוב אתרי וויקס